onsdag 18 maj 2011

frisör malmö Chic Hairlounge

Klassisk svensk och thai massage Nu På Chic

50x70-text-01-01

Klassisk svensk och thai massage är en unik behandling, känd över
hela världen. Den har en god effekt på spända och värkande
muskler, dålig blodcirkulation, sömnsvårigheter, stress
och ökar det allmänna välbefinnandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar